fbpx

Ladda Bilen Bidraget

Ladda Bilen Bidraget är ett investeringsstöd finansierat av Naturvårdsverket för att främja utbyggnaden av laddstationer för elbilar i landet. Via Ladda Bilen Bidraget får ni som företag, bostadsrättsförening eller annan organisation 50% av er totala investeringskostnad i bidrag. 

Stöd för icke publika laddstationer

För icke publik laddning så som laddning i bostadsrättsförening eller vid ett företag kan ansökan om bidrag skickas in före alternativt efter att laddstationerna är på plats och installationen färdigställd. Bidraget ges som ett engångsbelopp på 50% av den totala kostanden för projektet, dock högst 15 000kr per laddpunkt.

Som företag eller bostadsrättsförening är man garanterad bidrag så länge det finns pengar kvar att betala ut.

Stöd för publika laddstationer

För laddstationer tillgängliga för allmänheten som är installerade ut med vägar, vid köpcentrum eller i allmänna parkeringshus etc går bidraget under namnet ”Klimatklivet” och ser lite annorlunda ut. Vid dessa investeringar söks bidraget för laddstolparna först för att sedan installeras efter beviljad ansökan. Observera att handläggningstiden hos Naturvårdsverket från inskickad ansökan till beviljat stöd ligger på 3-4 månader. Bidraget för installation av publika laddstationer är 50% av den totala investeringskostanden.

Oavsett om ni vill söka stöd för publika eller icke publika laddstationer så hjälper vi på AutoCharge er med ansökan till Naturvårdsverket helt kostnadsfritt.

Letar du efter ett grönt alternativ?

Kontakta oss idag så hjälper vi er med hela ert laddprojekt, från start till mål!