BRF

Bostadsrättsförening

Smart elbilsladdning i bostadsrättsförening

Antalet bostadsrättsföreningar som väljer att installera laddstationer för elbilsladdning växer kraftigt. Att installera laddstationer medför inte bara fördelar för medlemmarna som har eller funderar på att skaffa elbil, installationen medför även en värdeökning på fastigheten vilket gynnar alla medlemmar.

Vi på AutoCharge hjälper dagligen bostadsrättsföreningar att genomföra sina ladd-projekt och har med den erfarenheten tagit fram en helhetslösning specifikt anpassad för bostadsrättsföreningar. Med vår kompletta helhetslösning behöver steget till att erbjuda elbilsladdning för sina medlemmar varken bli krångligt eller dyrt. Vi hjälper er genom hela processen.

Klimatklivet – 50% av totala investeringen i stöd!

Passa på! Just nu kan ni som bostadsrättsförening få 50% av den totala investeringskostnaden i stöd från Naturvårdsverket. Klimatklivet är tillbaka i en uppdaterad och enklare form än tidigare.

Så här går processen till för installation av icke publika laddstationer (för medlemmar/gäster):

 1. Ni tar in en kostandfri offert från oss på AutoCharge på hela ert ladd-projekt.
 2. Avtalsskrivning och projektplanering i samråd med er.
 3. Installation och driftsättning av era laddstationer.
 4. Kostnadsfritt skickar vi in er ansökan om stöd på 50% av totala kostnaden för projektet.
 5. Ni får tillbaka 50% av investeringen i stöd från Naturvårdsverket.

Fakta om stödet:

 • 1,5 miljarder kronor är avsatta under 2019 för stöd till bland annat installation av laddstationer.
 • 50% av den totala kostanden (laddstationer, installation) kan erhållas i bidrag.
 • Maximalt 15 000 kronor i bidrag per laddplats.

Bra att veta: Vill ni installera offentliga laddstationer (för allmänheten att ladda på) krävs att en ansökan om stöd först skickas in och beviljas innan installation av laddplatserna får påbörjas. Nästa ansökningsperiod: 15-28 augusti.

Länk till Klimatklivets hemsida
https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Vår Helhetslösning

Smarta laddstationer:

Som oberoende leverantör av EU-godkända laddstationer kan vi rekommendera smarta laddstationer efter era specifika behov.

Tekniska system:

Lastbalanseringssystem kan i vissa anläggningar behöva implementeras när risk för överbelastning i lokala elnätet finns. Laddstationerna ställer då automatiskt ner sin laddström och jämnar ut lasterna för att undvika en eventuell överbelastning i elnätet.

Molntjänst för smart och smidig administrering av era laddstationer. Via molnet kan ni styra era laddstationer från distans, skriva ut laddata för varje användare och era laddstationer har alltid senaste mjukvaran.


Installation & Driftsättning:

Med certifierade partner-installatörer över hela landet kan vi garantera en trygg och säker installation av er anläggning. I våra installationer bygger vi långsiktigt för att möjliggöra en enkel och kostnadseffektiv utbyggnad av fler laddplatser när behovet ökar.

 

Ansökan till Klimatklivet:

Efter färdigställd installation ansöker vi kostnadsfritt stöd för investeringen åt er. Totalt erhålls 50% av den totala investeringskostnaden i bidrag, maximalt 15 000 kr per laddplats.

 

Debitering:

Med AutoCharges automatiska faktureringstjänst för bostadsrättsföreningar och samfälligheter får ni alltid en rättvis fördelning av kostnaden för den laddade elen. Varje användare debiteras direkt för sina laddade kilowattimmar (kWh), utan någon administration eller mellanhänder. Föreningen sätter själv priset per kWh och återbetalas för nyttjad förbrukning.

Så fungerar det för användarna:
Användare som önskar nyttja föreningens laddstationer registrerar sig och beställer ett RFID-kort via nätet. Vid beställningen anger användaren vilken förening han/hon tillhör samt registrerar sitt bankkort som kopplas till RFID-kortet.

Användaren får RFID-kortet hemskickat i sin brevlåda och kan börja ladda i föreningens laddstationer. För att aktivera laddningen har användaren två alternativ:

 1. Användaren ”blippar” sitt RFID-kort mot laddstationen och laddningen aktiveras.
 2. Användaren startar ladddningen via sin telefon, dator eller surfplatta.

För varje kWh användaren laddar debiteras han/hon direkt från sitt betalkort, inga mellanhänder.


Utbildning & service:

Vid driftsättningen av anläggningen håller vi alltid en enklare utbildning för användarna. Avtal om löpande övervakning, teknisk support och service av er anläggning kan självklart tecknas med oss, för en problemfri elbilsladdning.

Kom igång

 1. Undersök intresset i er förening.
 2. Kontakta oss på AutoCharge så bokar vi in ett kostnadsfritt platsbesök hos er.
 3. Efter besöket skickar vi över förslag på lösning samt offert för hela projektet.
 4. Avtalsskrivning och projektplanering i samråd med er.
 5. Installation och driftsättning av laddstationer och system.
 6. Ansökan om 50% av den totala investering i stöd.

Kontakta oss så hjälper vi er!

TOP