BRF

Bostadsrättsförening

Smart elbilsladdning i bostadsrättsförening

Antalet bostadsrättsföreningar som väljer att installera laddstationer för elbilsladdning växer kraftigt. Att installera laddstationer medför inte bara fördelar för medlemmarna som har eller funderar på att skaffa elbil, installationen medför även en värdeökning på fastigheten vilket gynnar alla medlemmar.

Vi på AutoCharge hjälper dagligen bostadsrättsföreningar att genomföra sina ladd-projekt och har med den erfarenheten tagit fram en helhetslösning specifikt anpassad för bostadsrättsföreningar. Med vår kompletta helhetslösning behöver steget till att erbjuda elbilsladdning för sina medlemmar varken bli krångligt eller dyrt. Vi hjälper er genom hela processen.

Vår Helhetslösning

Smarta laddstationer:

Som oberoende leverantör av EU-godkända laddstationer kan vi rekommendera smarta laddstationer efter era specifika behov.

Uppkopplade tekniska system:

Lastbalanseringssystem kan i vissa anläggningar behöva implementeras när risk för överbelastning i lokala elnätet finns. Laddstationerna ställer då automatiskt ner sin laddström och jämnar ut lasterna för att undvika en eventuell överbelastning i elnätet.

Tagg-system (RFID) kan implementeras för aktivering av laddning, detta för att undvika obehöriga från användning.

Molntjänst för smart och smidig administrering av era laddstationer. Via molnet kan ni styra era laddstationer från distans, skriva ut laddata för varje användare och era laddstationer har alltid senaste mjukvaran.

Installation & Driftsättning:

Med certifierade partner-installatörer över hela landet kan vi garantera en trygg och säker installation av er anläggning. I våra installationer bygger vi även långsiktigt för att möjliggöra en enkel och kostnadseffektiv utbyggnad av fler laddplatser när behovet ökar.

Debiteringsunderlag:

Vi kan månadsvis tillhandahålla automatiska rapporter med ladd-historik för varje användare. Detta kan smidigt implementeras i föreningens ekonomiska system där kostnad för laddningen läggs direkt på hyresavin för varje användare. Systemet är kompatibelt med Riksbyggens, HSB:s och många andras faktureringstjänster. Vi sätter självklart upp dessa system åt er.

Utbildning & service:

Vid driftsättningen av anläggningen håller vi alltid en enklare utbildning för användarna. Avtal om löpande övervakning, teknisk support och service av er anläggning kan självklart tecknas med oss, för en problemfri elbilsladdning.

Kom igång

  1. Undersök intresset i er förening.
  2. Kontakta oss på AutoCharge så bokar vi in ett kostnadsfritt platsbesök hos er.
  3. Efter besöket skickar vi över förslag på lösning samt offert för hela projektet.
  4. Avtalsskrivning och projektplanering i samråd med er.
  5. Installation och driftsättning av laddstationer och system.
  6. Börja ladda era bilar!

Kontakta oss så hjälper vi er!

TOP